Sundhed
www.sundhed.dk

Utilsigtede hændelser – Styrelsen for Patientsikkerhed
www.stps.dk

Patienterstatningen -Erstatning efter patientskade
www.pebl.dk