Behandling af hudsygdomme

Modermærker (Nævi)

Først kigger hudlægen dine modermærker igennem.

Dernæst bruges et dermatoskop, som forstørrer til at bedømme netværket, farvefordelingen og afgrænsningen af modermærkerne. Hvis der er modermærker med afvigelser fra det normale, fjernes modermærket med det samme, hvis det kan lade sig gøre. Ellers får du en ny tid til fjernelse.

Du vil i slutningen af konsultationen få mundtlig og skriftlig information om, hvilke ændringer i dine modermærker, du skal være specielt opmærksom på.

Psoriasis

Først skal hudlægen høre lidt om sygdomsforløbet.

Dernæst stilles diagnosen, og du får vedledning i smørebehandling og informeres om, hvilke andre behandlingsmuligheder der er.

Hvis der er behov for tabletbehandling tages blodprøver under behandlingen.

Eksem

Først vil du blive bedt om at fortælle lidt om, hvordan eksemet har udviklet sig. Hvis der er tale om et håndeksem, vil du typisk blive spurgt om dit arbejde, da arbejdet kan have en forværrende virkning på håndeksemet. Det klarlægges, om der er tale om et eksem, hvor man kan forvente, at der er allergier, som forværrer eksemet.

I giver fald planlægges en lappetest. Hvis det kan lade sig gøre påsættes lappetesten på din ryg med det samme. Du skal komme i klinikken, når du skal have testen sat på ryggen, og når den efter 2 døgn skal aflæses. Desuden vil du blive vejledt i smørebehandling af eksemet, og hvorledes du bedst passer på din hud.

Allergi

Hvis man har mistanke om allergi, kan der blive tale om at lave en priktest, en blodprøve eller en lappetest.

Priktesten laves samme dag mens lappetesten tager 2 døgn. Der vil typisk blive lavet en priktest, hvis der en mistanke om høfeber, fødevareallergi, eller hvis du har nældefeber.

Lappetesten foretages ved nogle former for eksem.

Nældefeber

Først vil du blive bedt om at fortælle om de gange, du har haft nældefeber, og om der er mistanke om noget, der udløser udbruddet.

Derefter vil der typisk blive lavet en priktest og taget en blodprøve for at påvise eventuelle allergier.

Til sidst sættes en behandling i værk og du informeres om udfaldet af priktesten, mens det tager længere tid at få svar på blodprøverne.